Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...

23 / 09 / 2021

Ochotnicza
Straż
Pożarna

Karczew

Alarmy 13.04.2020 r.

W dniu 13.04.2020 byliśmy dysponowani dwa razy do pożarów traw!

11:21 Pożar trawy (Piotrowice)
OSP Karczew
OSP Łukówiec

13:01 Pożar trawy (Karczew / Nadbrzeż)
OSP Karczew
OSP Otwock Wielki
OSP Łukówiec

16.04.2020r.