Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...

29 / 10 / 2020

Ochotnicza
Straż
Pożarna

Karczew

nasz sprzęt

Średni wóz gaśniczy w podziale bojowym OSP Karczew od roku 2010. Mercedes na zabudowie Bocar, posiada 2500l wody. Wyposażony jest w sprzęt ratownictwa technicznego. Służy nam jako główny samochód przy miejscowych zagrożeniach i pożarach.

Drugi z naszych średnich wozów gaśniczych w podziale, posiada zbiornik na wodę o pojemności 2500l. Jest to następny Mercedes, wyprodukowany w latach 80 ubiegłego wieku. Wyposażony głównie w środki do zwalczania pożarów.

Lekki wóz marki Ford Transit na zabudowie Stolarczyk. Wyposażony jest w sprzęt do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych. Służy nam jako pojazd operacyjny.